Ryddig og rent

At man må ha det ryddig og rent rundt seg når man jobber i garasjen håper jeg å lære de små ivrige hjelperne 🙂

Mitt motto er “En plass til alt, og alt på sin plass”! Det er selvfølgelig et arbeide som er pågående og vil aldri ende :-). Men med flinke hjelpere går det bra.